Διασκεδαστικη Γωνια

  • Κοινωνικα Δικτυα

Πολλαπλασιασμός και μπαλόνια

Λύσε τις μαθηματικές πράξεις και σπάσε τα μπαλόνια ξεκινόντας από το μικρότερο αριθμό στο μεγαλύτερο αριθμό.

Παραδειγμα:
1X1 = 1
2X1 = 2
2X4 = 8

Οι απαντήσεις από το μικρότερο στο μεγαλύτερο είναι:
1,2,8
Έτσι η σωστή σειρά για να σπάσουν τα μπαλόνια είναι
1×1, 2×1, 2×4

Tags: , , ,